» Zasady składania reklamacji

Zasady składania reklamacji


Reklamacje towaru wadliwego pod względem fizycznym lub prawnym należy zgłaszać:

1) pisemnie na adres:

"ITChome"
ul. Elektoralna 9,
00-137 Warszawa 

2) lub drogą mailową na adres: sklep@itchome.pl.

Zalecamy wcześniejszy kontakt z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem (22) 382 15 59 lub (22) 300 05 76.

Reklamacje Towaru zakupionego przez Internet i dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres wskazany przez Dział Wsparcia Technicznego, bądź na adres wskazany powyżej.

W sytuacji, gdy towary są objęte gwarancją producenta (obowiązującą w czasie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym wydawanym przy ich sprzedaży) kupującemu przysługują niezależnie od siebie uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi.

Sprzedawca pośredniczy w realizacji gwarancji na niektóre Towary (więcej informacji u Sprzedawcy przed dokonaniem zakupu).
W tej sytuacji zgłoszenie wady powinno zawierać informację o wyborze reżimu odpowiedzialności z tytułu wady Towaru.


Wadliwe urządzenie powinno zostać odesłane kompletne, łącznie z akcesoriami które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danego urządzenia lub mogą powodować zaistnienie wady towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, jeśli Kupujący zażądał naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, bądź obniżenia ceny Towaru.


Więcej informacji na temat reklamacji w regulaminie sklepu.


Przejdź do strony głównej

chat